Zakończenie przebudowy drogi do Czach

We wrześniu br. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 222 779,78 zł.

Zadanie zostało zrealizowane dwuetapowo. W 2017 r. wykonano podbudowę oraz przepusty. Dotacja stworzyła możliwości dokończenia zadania tj. wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ok. 0,65 km.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze dojazdowej do miejscowości oraz poprawi jakość przejazdu.

Całkowity koszt zadania – 446 059,55 zł. Wkład własny z budżetu gminy Radziłów – 223 279,77 zł.

Jest to już ostatnie w tym roku zadanie związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.

Łącznie w 2018 r. wykonano ok. 2,5 km  dróg, za łączną kwotę 1 940 626,14 zł, w tym środki własne gminy 1 194 566,23 zł, środki zewnętrzne 746 059,91 zł.

Skip to content