Nieczystości płynne

CenaPodstawa ustalenia ceny
odprowadzane siecią kanalizacyjną7,14 zł/m3 bruttoUchwała Rady Nr XXXV/262/2021
wywożone beczką asenizacyjną 142 zł bruttoUchwała Rady Nr XXXVIII/292/2022

Na terenie Gminy Radziłów znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków:

 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Klimaszewnica,
 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Radziłów,
 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łoje-Awissa.

Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Radziłów, aby nie wrzucać do kanalizacji odpadów, które powodują lub mogą spowodować awarię przepompowni a powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

 

W szczególności chodzi o takie odpady jak:

 • artykuły higieniczne (waty, pieluchy, podpaski, płatki kosmetyczne, itp.),
 • patyczki do czyszczenia uszu,
 • resztki materiałów i tekstyliów, torebki foliowe,
 • włosy.

Wyżej wymienione odpady powodują częste blokowanie pracy pomp na przepompowniach i w ostateczności ich uszkodzenie lub spalenie. Koszt naprawy jednej pompy wynosi nawet do 2.000,00 zł.

Poza wymienionymi wyżej odpadami, do kanalizacji nie należy wrzucać lub wylewać:

 • resztek pożywienia,
 • olei jadalnych, silnikowych, rozpuszczalników,
 • farb, lakierów, impregnatów,
 • cementu, gipsu,
 • wody po umyciu narzędzi malarskich i budowlanych,
 • lekarstw,
 • środków ochrony roślin,
 • niedopałków papierosów.

Odpady te powodują zapychanie się rur, jak też zatrzymanie procesu pracy oczyszczalni. Roczne koszty spowodowane tylko przez awarie powstałe z winy wymienionych odpadów dochodzą nawet do 60.000,00 zł, a tym samym mają znaczący wpływ na cenę 1 m3 ścieków.

Dziękuję serdecznie za zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do powyższej prośby.


Do pobrania

Skip to content