KOLEKTORY SŁONECZNE

Wójt Gminy Radziłów informuje, że do dnia 28 września 2018 r.  trwają zapisy na kolektory słoneczne, których montaż realizowany jest w ramach zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefon 86 2737115 oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Każdy z zestawów posiada zabezpieczenie na wypadek braku energii, które chroni kolektor przed uszkodzeniem.

Zestaw Wartość kolektora Wkład mieszkańca
Kolektor próżniowy  zasobnik 300l, bez konstrukcji wsporczej  

18 723,68

 

4 884,24

Kolektor próżniowy zasobnik 500l, bez konstrukcji wsporcza  

19 723,68

 

5 143,50

Kolektor próżniowy zasobnik 500l, konstrukcja wsporcza  

20 723,68

 

5 402,76

Kolektor płaski zasobnik 500l, bez konstrukcja wsporcza  

15 723,68

 

4 106,47

 

 

Skip to content