Woda z wodociągu Święcienin przydatna do spożycia

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie decyzją Nr 36/D/HK/2018 z dnia 19 września 2018 roku uchylił decyzję Nr 33/D/HK/2018 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Święcienin. Tym samym stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Decyzja Nr 26/D/HK/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Komunikat PPIS w Grajewie w sprawie jakości wody do spożycia

Skip to content