Wykaz telefonów

Sekretariat/Fax86 273 71 10
Obsługa Rady Gminy/Płace86 273 71 12
Skarbnik/Księgowość86 273 71 13
Zastępca Wójta86 273 71 14
Inwestycje86 273 71 15
Wójt Gminy86 273 71 22
Zakład komunalny86 273 71 18
Geodezja86 273 71 19
Podatki/Działalność gospodarcza/Drogi/ Ochrona środowiska86 273 71 20
Kasa/ Wojsko86 273 71 21
Oświata/Informatyka/Obrona cywilna/ Zarządzenie kryzysowe/ Wynajem sali86 273 71 23
USC/Ewidencja ludności86 273 65 00
Zakład Komunalny86 273 61 84
Kierownik ZK86 273 71 18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej86 273 68 72
Biblioteka86 273 60 24
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie86 273 60 05
Szkoła Podstawowa w Słucz86 273 61 96
Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy86 273 65 17
Szkoła Podstawowa w Kramarzewie86 273 60 12
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach86 273 60 15
Skip to content