Procedura przyłączenia do sieci WOD-KAN

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod – kan

I. ETAP: Wystąpienie do Zakładu Komunalnego w Radziłowie o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

 

II. ETAP: Zaprojektowanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego

 • należy zlecić wykonanie projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zgodnego z warunkami podłączenia projektu przyłącza,
 • należy dokonać odpowiednich uzgodnień w/w projektu przyłącza wod-kan (obowiązek wykonania projektu jest uzależniony od innych czynników takich jak:
 • przebieg przyłącza,
 • wymogi właścicieli działek,
 • wymogi nadzoru budowlanego).

 

III. ETAP: Zgłoszenie robót

 • należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Grajewie celem dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót

 

IV. ETAP: Wykonawstwo

 • zlecić specjalistycznej firmie wykonanie robót budowlanych wraz z robotami ziemnymi

 

V. ETAP: Inwentaryzacja powykonawcza i odbiór techniczny

 • przed zasypaniem przyłącza należy zlecić do Geodety inwentaryzację po wykonawczą oraz do Zakładu Komunalnego w Radziłowie wykonanie odbioru technicznego

 

VI. Etap: Złożenie dokumentów i podpisanie umowy

 • należy złożyć do Zakładu Komunalnego w Radziłowie komplet dokumentów pozwalający na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków.

 

W/w komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Warunki techniczne podłączenia.
 2. Dokument poświadczający władanie nieruchomością (np. akt notarialny)
 3. Projekt przyłącza (o ile będzie wymagany podczas procedury).
 4. Mapkę z inwentaryzacji powykonawczej.
 5. Protokół odbioru technicznego.
 6. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wod-kan.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą dla Państwa pracownicy Zakładu Komunalnego w Radziłowie podczas bezpośredniego kontaktu w siedzibie zakładu lub drogą telefoniczną.

 

Kontakt:

Zakład Komunalny w Radziłowie
Plac 500-lecia 14
19 – 213 Radziłów
Tel. +48 86 273 61 84
e-mail: zkr@radzilow.pl


Załączniki:

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Skip to content