Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy Radziłów znajdują się cztery hydrofornie:

  • SUW w Radziłowie – konserwator Sylwester Rynkiewicz, tel. 604 924 178
  • SUW w Łojach – Awissa – konserwator Adam Łoniewski, tel. 604 923 791
  • SUW w Słuczu – konserwator Adam Łoniewski, tel. 604 923 791
  • Hydrofornia w Święcieninie – konserwator Sylwester Rynkiewicz, tel. 604 924 178

Nr rachunku bankowego do wpłat za wodę, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych i obsługę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków:

27 8752 1016 0260 0824 2000 0010

Zakład Komunalny w Radziłowie
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 

Do pobrania:

Skip to content