Struktura urzędu

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski
tel. 86 273 71 22
e-mail: wojt@gminaradzilow.pl
Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
Elżbieta Dymecka
pokój nr 7
tel. 86 273 71 14
e-mail: dymecka@gminaradzilow.pl
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego
Anna Jakubczyk
pokój nr 9
tel. 86 273 71 13
e-mail: skarbnik@gminaradzilow.pl
Główny Księgowy
Barbara Zalewska
pokój nr 11
tel. 86 273 71 16
e-mail: zalewska@gminaradzilow.pl
Księgowy Zakładu Komunalnego
Grażyna Konopko
pokój nr 11
tel. 86 273 71 16
e-mail: konopko@gminaradzilow.pl
Księgowy jednostek oświatowych i GOPS
Ewa Chrzanowska
pokój nr 11
tel. 86 273 71 16
e-mail: chrzanowska@gminaradzilow.pl
Podinspektor
Iwona Czerwonka
pokój nr 3
tel. 86 273 71 20
e-mail: czerwonka@gminaradzilow.pl
 • podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)
 • opłaty lokalne
 • zaświadczenia podatkowe
Podinspektor
Agnieszka Mościcka
pokój nr 3
tel. 86 273 71 20
e-mail: moscicka@gminaradzilow.pl
 • Podatki od środków transportowych
 • zaświadczenia o zaległościach
 • księgowość podatkowa
 • dodatki mieszkaniowe
 • działalność gospodarcza
Inspektor
Marzena Ekstowicz-Kulikowska
pokój nr 6
tel. 86 273 71 12
e-mail: m.ekstowicz@gminaradzilow.pl
 • Płace
Inspektor
Zofia Maciorowska
pokój nr 2
tel. 86 273 71 21
e-mail: maciorowska@gminaradzilow.pl
 •  Obsługa Kasy
Referat Organizacyjny
Inspektor
Mirosław Gądek
pokój nr 10
tel. 86 273 71 23
e-mail: oswiata@gminaradzilow.pl
 • Oświata
 • Sprawy ppoż
 • Zdrowie
Informatyk
Łukasz Rutkowski
pokój nr 10
tel. 86 273 71 23
e-mail: rutkowski@gminaradzilow.pl
 • Informatyka
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Referent
Dariusz Wicik
pokój nr 10
tel. 86 273 71 23
e-mail: d.wicik@gminaradzilow.pl
 • obrona cywilna
 • wynajem sal
 • wyłapywanie bezpańskich psów
 • ochrona zabytków
 • nieruchomości komunalne
Inspektor
Katarzyna Kadłubowska
pokój nr 6
tel. 86 273 71 12
e-mail: kadlubowska@gminaradzilow.pl
 • Kadry
 • Obsługa Rady Gminy
 • GKRPA
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podinspektor
Marta Bieńkowska
tel. 86 273 71 10
e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl
 •  Sekretariat
 •  archiwum zakładowe
 • promocja gminy
Referat Inwestycji
Kierownik Referatu
Anna Bagińska
pokój nr 5
tel. 86 273 71 15
e-mail: baginska@gminaradzilow.pl
 • inwestycje
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Inspektor
Aneta Mikucka
pokój nr 5
tel. 86 273 71 15
e-mail:  mikucka@gminaradzilow.pl
 • zamówienia publiczne
 • inwestycje
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Podinspektor
Natalia Walewska
pokój nr 5
tel. 86 273 71 15
e-mail:  inwestycje@gminaradzilow.pl
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu
Anna Borowska – Wróbel
pokój nr 3a
tel. 86 273 71 19
e-mail: borowska@gminaradzilow.pl
 
Starszy Inspektor
Jadwiga Cendrowska
pokój nr 3a
tel. 86 273 71 19
e-mail: cendrowska@gminaradzilow.pl
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • decyzje środowiskowe
 • rozgraniczenie podziału nieruchomości
Podinspektor
Krzysztof Roman
pokój nr 3a
tel. 86 273 71 19
e-mail: roman@gminaradzilow.pl
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • drogi, oświetlenie
 • fundusz sołecki
Podinspektor
Alina Wojsław
pokój nr 1
tel. 86 273 71 18
e-mail: wojslaw@gminaradzilow.pl
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodno-ściekowa
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik
Iwona Chełmińska
Budynek 15a
tel. 86 273 65 00
e-mail: usc@gminaradzilow.pl
 • USC
 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
Skip to content