Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

W BIBLIOTECE SAMORZĄDOWEJ W RADZIŁOWIE

 §1 Prawo korzystania

Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

§2 Zasady korzystania

 1. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany czytelnie wpisać się na listę użytkowników ( lista dostępna w bibliotece).
 2. Stanowiska komputerowe przeznaczone są w pierwszej kolejności do poszukiwania informacji w celach edukacyjnych. Użytkownicy korzystający ze stanowisk dla rozrywki (np. gry komputerowe) podlegają ograniczeniu czasowemu korzystania do 60 minut i są zobowiązani w razie potrzeby do ustąpienia miejsc osobom, które potrzebują dostępu do sieci w celach edukacyjnych i informacyjnych.
 3. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dyskach komputerów.

§3 Ochrona

 1. Zabrania się konfigurowania przyjętych w ustawień programowych i sprzętowych komputerów, a możliwość korzystania z nośników zewnętrznych należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 2. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z oprogramowania znajdującego się na komputerach. Zabrania się instalowania programów pochodzących spoza biblioteki.
 3. Zabrania się przeglądania stron o treści pornograficznej, zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe, rasistowskie, naruszające dobra osobiste innych osób, nakłaniające do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc.
 4. Pracownicy biblioteki maja prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy stanowisku i przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub nadużycia spowodowane przez niego wskutek niezgodnego z regulaminem używania sprzętu komputerowego i dostępu do sieci.
 6. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§4 Skargi i wnioski, przypisy końcowe

 1. Skargi i wnioski użytkownik może zgłaszać do dyrektora placówki.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2017r.
Skip to content