640 tys. zł. na remont drogi powiatowej

Powiat Grajewski znalazł się w gronie 14 samorządów województwa podlaskiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy”.

3 kwietnia br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego, Zygmunt Kruszyński, Starosta Grajewski odebrał promesę na pieniądze. Wysokość dotacji wynosić będzie 640.000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Droga łącząca miejscowości Łoje Awissa z Czachami jest w fatalnym stanie. Liczne ubytki, głębokie koleiny i popękana nawierzchnia to efekt ulewnych deszczy, które miały miejsce w ubiegłym roku. W budżecie zarówno powiatu jak i gminy Radziłów są zabezpieczone środki finansowe na likwidację zniszczeń i zapobieganie zniszczeniom na drodze.

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Skip to content