Inwestycje drogowe w Zakrzewie, Kieljanach i Brychach

Trwa realizacja inwestycji drogowych na terenie gminy Radziłów. Dotyczą one przebudowy dróg w trzech miejscowościach: Zakrzewo, Kieljany i Brychy. Wykonawcą zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., które przedstawiło najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych.

Zakres prac dla każdej z dróg obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna, robót wykończeniowych, oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 • „Przebudowa drogi nr 104139B od miejscowości Zakrzewo”
  Koszt zadnia 449 256 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”   wyniosło 235 435 zł. Wkład własny Gminy 213 821 zł.
  Planowany termin zakończenia inwestycji- 31 lipca 2018 r.

 • „Rozbudowa drogi nr 104157B w miejscowości Kieljany”
  Koszt zadania 260 601,49 zł.
 • „Rozbudowa drogi nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy”
  Koszt zadania 199 247,38 zł.

Zadania realizowane w Kieljanach i Brychach finansowane są w całości ze środków własnych Gminy, a przewidywany termin ich zakończenia do końca września 2018 r.

 

Skip to content