Podsumowanie projektu „Strażak SAM w grafice”

W piątek   6 kwietnia 2018r w Świetlicy Wiejskiej w Klimaszewnicy odbyło się podsumowanie projektu „Strażak SAM w grafice” realizowanego przez OSP Radziłów dofinansowanego z Fundacji BGK w ramach konkursu „Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy, uczniowie, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Klimaszewnicy oraz przedstawiciele partnerów projektu – PSP Grajewo, Policja Grajewo oraz  Urzędu Gminy w Radziłowie.

Uczestnikom spotkania została przedstawiona krótka prezentacja podsumowująca zrealizowane działanie, w których udział wzięło 20 uczniów SP Klimaszewnica w wieku 5-9 lat oraz ich rodzice.

W ramach projektu zrealizowano:

  • warsztaty graficzne (24 godz.), na których dzieci uczyły się obsługi popularnych programów do obróbki grafiki pod okiem wykwalifikowanej trenerki. Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały prace konkursowe.
  • zajęcia edukacyjne (12 godz.) w zakresie zagrożeń: ogień, woda, powietrze, ziemia i pierwszej pomocy dla dzieci i ich rodzin prowadzone przez strażaków PSP w Grajewie i OSP Radziłów.
  • zajęcia edukacyjne dla rodziców – „jak zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci?” prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
  • wspólne czytanie książki z serii „Strażak Sam” przez zaproszonych gości.

Ponadto w ramach projektu każdy uczestnik otrzymał:

  • zestaw materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • pendrive,
  • zestaw gadżetów odblaskowych zapewniających widoczność na drodze (kamizelki, breloki oraz opaski)
  • książkę z serii „Strażak SAM”

Na zakończenie podsumowania został rozstrzygnięty konkurs prac tworzonych na warsztatach graficznych. Najlepsze prace zostały nagrodzone, laureaci otrzymali tablety graficzne oraz zestawy upominków.

Wartość projektu wyniosła 12.290 zł, w tym 8.700 zł dofinansowania. Natomiast wkład własny w kwocie 3.590 zł stanowiła praca wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Powiatowej Komendy Policji w Grajewie.

Skip to content