Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – Nowy nabór wniosków

  • Od 30 września do 31 października 2016 r.w Centrali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”,  poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.
    Skorzystaj z refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych!
  • Od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziałach terenowych ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.
    Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl

prow1

Skip to content