Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla OSP

Uchwałą Nr IX/99/19 z dnia 31 maja 2019 roku Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł

Skip to content