Złote Gody 2023

Jubileusz Złotych Godów miał miejsce 3 grudnia 2023 roku. W uroczystości wzięli udział Jubilaci wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: proboszcz parafii pw. Św. Anny w Radziłowie- ks. Jarosław Filochowski, Przewodniczący Rady Gminy Radziłów- Pan Zbigniew Mroczkowski. Organizatorami obchodów Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego byli Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski, zastępca Wójta Elżbieta Dymecka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radziłowie Iwona Chełmińska.

Złote Gody to rocznica ślubu wyjątkowa, tak jak wyjątkowe są małżeństwa, które przeżyły ze sobą pół wieku. Jubileusz nie byłby możliwy, gdyby w małżeństwie zabrakło szacunku, wzajemnej troski, zrozumienia, miłości i przebaczenia.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie to odznaczenia rangi państwowej, przyznawane są na mocy ustawy o orderach i odznaczeniach przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia parom zamieszkującym na terenie gminy, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim wręczył Wójt Gminy Radziłów- Krzysztof Milewski. Jubilatom podczas wręczania medali zostały przekazane także bukiety kwiatów oraz listy gratulacyjne. Nie zabrakło również tortu i toastu za Złote Małżeństwa.

Szanownym Jubilatom dziękujemy za 50 lat miłości małżeńskiej.

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha na kolejne wspólne lata.

Życzymy Państwu aby jesień życia okazała się naprawdę złota!

Jubileusz Złotych Godów obchodziły następujące pary małżeńskie:

Janina i Kazimierz Bielscy z Karwowa

Alina i Adam Bukowscy z Karwowa

Marianna i Tadeusz Bukowscy z Borawskich- Awissa

Regina I Ireneusz Dobkowscy z Rydzewa Szalcheckiego

Janina i Antoni Gwiazdowscy z Kownatk

Jadwiga i Aleksander Jaczyńscy z Zakrzewa

Barbara i Stanisław Łosiewicz z Klimaszewnicy

Halina i Lucjan Niecikowscy z Łoi-Awissa

Kazimiera i Stanisław Sulewscy z Borawskich- Awissa

Teresa i Stanisław Święcińscy ze Święcienina

Teresa i Lucjan Zaniewscy z Okrasina

Krystyna i Jan Żebrowscy z Barwik

Skip to content