Złote Gody 2019

„Nie wystarczy pokochać,
Trzeba jeszcze umieć wziąć te miłość w ręce
I przenieść ją przez całe życie.”

A. Bekante

W dniu 25 sierpnia 2019 roku wyjątkowy Jubileusz Złotych Godów obchodziło 8 par małżeńskich z Gminy Radziłów. Tego dnia w sali Centrum Kultury w Radziłowie odbyło się uroczyste wręczenie medali, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie 50 lat!

Jubilatów oraz zebranych gości  powitał Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski oraz pracownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Chełmińska. Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący RG Pan Zbigniew Mroczkowski, Zastępca Wójta Pani Elżbieta Dymecka,  proboszcz parafii pw. Św. Anny w Radziłowie ks. Jarosław Filochowski,  ks. wikariusz Andrzej Muzyczak oraz proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Słuczu ks. Kan. Grzegorz Polesiński. Jubilatom w imieniu Posła na Sejm Pana Kazimierza Gwiazdowskiego wyrazy uznania,  najlepsze życzenia oraz listy gratulacyjne złożyła Dyrektor Biura Poselskiego Pani Monika Stefańska.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz kwiaty jako symbol najszczerszego uznania Jubilatom wręczył Wójt Gminy Krzysztof Milewski w asyście Pani Elżbiety Dymeckiej.

W tym roku Złoty Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:

Zofia  i Antoni Bagińscy z Okrasina

Anna i Ryszard Czarneccy z Zakrzewa

Wanda i Henryk Glińscy w Rydzewa Szlacheckiego

Wanda i Zygmunt Jurscy z Czach

Wiesława i Józef Jankowscy ze Słucza

Jadwiga i Wacław Kotowscy ze Słucza

Irena i Kazimierz Wojsław z Kownatk

Wacława i Czesław Zalewscy z Radziłowa

Część oficjalną zakończyliśmy wspólnym toastem za zdrowie Małżonków. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, gratulacji, życzeń oraz pamiątkowych zdjęć.  Po czym Jubilaci wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście zasiedli do wspólnego stołu na słodki poczęstunek w towarzystwie muzyki, ciepłych rozmów i wspomnień…

Czcigodnym Jubilatom

składamy gratulacje oraz najszczersze życzenia zdrowia, radości i optymizmu na kolejne wspólne lata!

Skip to content