Przebudowa drogi wojewódzkiej 668 przez miejscowość Radziłów

Gmina Radziłów informuje, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku podpisał umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów”.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji :

  • budowy drogi dla pieszych/drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów,
  • budowy lub przebudowy zatok autobusowych,
  • rozbudowy istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego,
  • przebudowy/ budowy zjazdów,
  • budowy/ przebudowy skrzyżowań z drogami innej kategorii,
  • budowy przejść dla pieszych wraz z azylami i doświetleniem (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • budowy separatorów ruchu wraz z ich oświetleniem,
  • budowy kanału technologicznego,
  • uzupełnienia/przebudowy istniejącego lub budowę nowego oświetlenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
  • zagospodarowania zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.        

Łączna długość odcinka wynosi ok. 2,075 km.

Termin opracowania dokumentacji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku planowanymi pracami prosimy o przeanalizowanie potrzeb uzbrojenia działek w zakresie przyłączy wodnokanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 668.

Skip to content