Złote Gody

„Złote Gody” to jubileusz wyjątkowy i niezwykły. Ta wspaniała rocznica to symbol wierności
 i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Z tej okazji w  niedzielę 06 września 2020 po raz kolejny w naszej gminie odbyło się uroczyste  spotkanie
 z Dostojnymi Jubilatami.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, ks. Jarosław Filochowski- proboszcz parafii Radziłów, ks. Andrzej Najda- profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbigniew Mroczkowski- przewodniczący Rady Gminy Radziłów, oraz gospodarze uroczystości Krzysztof Milewski- Wójt Gminy Radziłów, Elżbieta Dymecka- Zastępca Wójta, oraz Iwona Chełmińska- pracownik USC.

Za zgodne przeżycie  w jednym związku małżeńskim 50 lat, Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Radziłów. Jubilatom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki przekazane przez  Kazimierza Gwiazdowskiego- posła na sejm RP.

Część oficjalną zakończyły pamiątkowe zdjęcia, po czym obecni na uroczystości goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

Jubileusz ZŁOTYCH GODÓW obchodzili:

  • Teresa i Jan Chrostowscy z Radziłowa
  • Marianna i Tadeusz Danowscy z Klimaszewnicy
  • Eugenia i Tadeusz Darwiccy z Zakrzewa
  • Daniela i Feliks Karwowscy z Borawskich- Awissa
  • Jadwiga i Dominik Konopka z Konopk- Awissa
  • Barbara i Dominik Rogowscy z Karwowa
  • Krystyna i Antoni Wiśniewscy  z Radziłowa
  • Wanda i Józef  Wiśniewscy ze Mścich
  • Zofia i Zygmunt Witkowscy ze Słucza

Szanownym Małżonkom
życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości!

Skip to content