Informacja O składzie Komisji Okręgowej nr 34 w Radziłowie

INFORMACJA
O SKŁADZIE KOMISJI OKRĘGOWEJ Nr 34
w  Radziłowie
UTWORZONEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

Skład Komisji Okręgowej:

 

  1. Przewodniczący – Elżbieta Wysocka
  2. Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Dymecka
  3. Sekretarz – Iwona Czerwonka
  4. Członkowie – Anna Domańska
                          – Mariola Czaplicka

 

Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Gminy Radziłów

Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

        Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach od 17 czerwca do 05 lipca 2019 r. w godz.
od  7 30 do 15 45  zaś w dniu 05.07.2019 r. od godz. 7 30 do  godz. 15 00

Przewodniczący Komisji Okręgowej Nr 34 w Radziłowie  Elżbieta Wysocka

Skip to content