Spis wyborców w wyborach do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 lipca 2019 roku w godzinach 730  –  1545  w Urzędzie Gminy Radziłów pokój nr 4(podatki)  będzie dostępny do publicznego wglądu spis wyborców osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w powyższym spisie .

Przypominamy,  że wybory do Izb Rolniczych odbędą się28 lipca 2019 roku (niedziela)  w godzinach 800 18 00..

W Gminie Radziłów lokal wyborczy będzie mieścił się w sali Biblioteki Samorządowej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15.

Komisja Okręgowa nr 34 
w Radziłowie

Skip to content