Obwieszczenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 34 w Radziłowie  
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa Nr 34 w Radziłowie informuje, iż zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Radziłów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radziłów

do dnia 05 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób, które posiadają prawo wyborcze w Gminie Radziłów (są podatnikami podatku rolnego oraz posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej  1 ha lub 1 ha przeliczeniowego w Gminie Radziłów). 

Do zgłoszenia należy ponadto dołączyć dokumenty, których wzory dostępne są na stronie internetowej www.pirol.pl  w zakładce Wybory do Izb Rolniczych – Rejestracja kandydatów lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów w zakładce – Wybory i Referenda – Rok 2019 – Wybory do Podlaskiej Izby Rolniczej lub w Urzędzie Gminy Radziłów.

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. Nr 4 (parter)  w Urzędzie Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14  w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 – 1545.

Przewodniczący 
Komisji Okręgowej
Nr 34 w Radziłowie
/-/ Elżbieta Wysocka

Skip to content