Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 02 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 02 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, oraz z 2022r. poz. 655) Wójt Gminy Radziłów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radziłów zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.

Numer okręgu wyborczego      Granice okręgu wyborczegoLiczba radnych wybieranych w okręgu
4Glinki, Mikuty1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, I piętro, tel. 86 273 71 10

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content