Przebudowa drogi w Karwowie

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w miejscowości Karwowo na odcinku w km 0+004,60 – 0+337,00”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano 332,40 m drogi o nawierzchni asfaltowej, obustronne pobocza o zmiennej szerokości od 0,75m do 1,00 m, a także przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1837B prowadzącą do Ostrowika i Okrasina.

Całkowity koszt zadania wynosi 457 937,91 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to  179 203,18 zł.

Skip to content