Przebudowa dróg gminnych

W miesiącu lipcu zakończono realizacje zadań dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kieljany i Brychy. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Inwestycję podzielono na dwie części, w skład których wchodziły:

Część I: „Rozbudowa drogi nr 104157B w miejscowości Kieljany” – koszt zadania 260 601,49 zł.

Część II: „Rozbudowa drogi nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy” – koszt zadania 199 247,38 zł.

Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych Gminy Radziłów.

Skip to content