Dofinansowanie na place zabaw

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 10 lipca 2018 r. przyznał Gminie Radziłów, należącej do Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 185 600,13 zł  na wybudowanie i wyposażenie trzech placów zabaw: w Radziłowie, Karwowie i Mścichach.

Planowane do budowy i przebudowy place zabaw usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu, a także będzie stanowić jeden z elementów zajęć opiekuńczych, doradczych i wychowawczych.

Planowana wartość zadania inwestycyjnego to 218 353,11 zł.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania ustalono na kwiecień 2019 r.

Skip to content