Zakończenie realizacja zadania pn. „demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia parku – skweru na dz. nr 137/1, 137/2 w Słuczu, gmina Radziłów”

Gmina Radziłów zakończyła realizację zadania w ramach programu odnowy wsi pod tytułem „demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia parku – skweru na dz. nr 137/1, 137/2 w Słuczu, gmina Radziłów” w ramach konkursu na udzielenie z budżetu województwa podlaskiego pomocy finansowej gminom w ramach „programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego

Gmina Radziłów we współpracy z Sołectwem Słucz podjęła inicjatywę inwestycyjną, polegającą na poprawie estetyki i bezpieczeństwa na terenie parku w miejscowości Słucz. Park obecnie zajmuje powierzchnię 2161 m2 i zlokalizowany jest na dwóch działkach ewidencyjnych – 137/1 i 137/2. Działka ewidencyjna 137/1 została zakupiona przez Gminę Radziłów, oraz zaadaptowana na potrzeby parku, poprzez przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącego tam szpetnego budynku. Aktualnie na tym terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Park w miejscowości Słucz sąsiaduje z Kościołem parafialnym. W czasie uroczystości kościelnych część osób (zwłaszcza z małymi dziećmi) korzysta z placu zabaw tam umiejscowionego. Do parafii Słucz należą też inne sołectwa Gminy Radziłów, tj. Zakrzewo, Glinki, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Mikuty, Wiązownica, a także sąsiadującej Gminy Wąsosz, tj. Nieciki, Bukowo, Szymany i Niebrzydy, co w znaczący sposób rozszerza krąg osób spędzających tam czas. Ponadto usytuowanie parku w centrum miejscowości Słucz sprzyja spotkaniom dzieci i młodzieży i ich integracji.

Park częściowo ogrodzony był starym, zdewastowanym w znacznym stopniu ogrodzeniem, którego wygląd psuł zarówno estetykę, jak też stwarzał realne zagrożenie dla przebywających tam dzieci i młodzieży. Wymiana ogrodzenia na stalowe i panele ogrodzeniowe bezspornie przyczyniła się do osiągnięcia wskazanych celów.

Wysokość otrzymanej dotacji: 9 950,00 zł

Skip to content