Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów

Trwa realizacja zadania  inwestycyjnego pn.: „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”  polegającego na rewitalizacji terenu wraz z urządzeniem placów zabaw i wykonaniem ogrodzenia w msc. Radziłów, Karwowo i Mścichy.

Planowane do budowy i przebudowy place zabaw usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu, a także będzie stanowić jeden z elementów zajęć opiekuńczych i wychowawczych.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Wartość całkowita projektu wynosi 337 438,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPOWP
185 600,13 zł.

Zakończenie robót ustalono na koniec kwietnia 2019 r.

Skip to content