Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III

28 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowy dotyczące realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Janowo, Karwowo, Okrasin, Ostrowik i Radziłów.

Część I inwestycji obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów. Istniejąca stacja zostanie poddana modernizacji w celu dostosowania do potrzeb nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co wpłynie na poprawę jakości dostarczonej mieszkańcom wody.

Zakres zadania obejmuje min.:

  • modernizację budynku SUW
  • wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej
  • modernizację istniejącej stacji w zakresie: – ujęcia wody (studni głębinowych), – urządzeń technologicznych, – uzdatniania wody, – zasilania stacji tj. budowę linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, – rezerwy wody tj. budowa nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji
  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 300 m3, z których uzdatniona woda będzie kierowana do sieci wodociągowej

Przebudowę stacji uzdatniania wody zrealizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  SAN-SYSTEM Sp. z o.o.  Koszt zadania to 2 829 000,00 zł brutto.

 Przedmiotem II części inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,926 km w miejscowości Okrasin. Zadanie to zakończy etap skanalizowania miejscowości Okrasin.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin wykona   Konsorcjum złożone z: PHU”UNIROL” Dorota Kulikowska- lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. – Partner konsorcjum.

Koszt realizacji tej części zadania to 1 435 049,84 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyniesie 1 967 175,00 zł.

Przewidywany termin odbioru zadania to listopad 2018 r.

suw_radzilow

Skip to content