Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej’’

Dnia 7 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.:

,,Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej’’.

Roboty budowlane swoim zakresem obejmą:

  • Stolarkę i ślusarkę otworową,
  • Schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrze i wewnętrzne,
  • Dobudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • Dostawę i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
  • Instalacje sanitarne wewnętrzne.

Całkowity koszt prac: 445 010,85 zł, z czego 205 333,00 zł to kwota przyznanego ze środków  PFRON dofinansowania.

Termin zakończenia prac 30 listopad 2019 r.

Planowany termin  przyjęcia pierwszych pensjonariuszy, w Domu Pomocy Społecznej w Mścichach, maj 2020 r.

Skip to content