Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo

Dnia 09 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał z wicemarszałkiem województwa podlaskiego Stanisławem Derehajło umowę dot. dofinansowania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W ramach inwestycji stworzona zostanie przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Stworzony zostanie plac zabaw z bezpieczna nawierzchnią z piasku wraz z elementami małej architektury. Teren zyska nasadzenia oraz zostanie odpowiednio oświetlony lampą ledową. 

Całkowity koszt zadania wynosi 31 064,62 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 14 911,01 zł.

Zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo’’  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’.

Skip to content