Dofinansowanie z Funduszu Składowego KRUS dla OSP Radziłów

18 września w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie Prezes OSP Radziłów – Mirosław Gądek podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Radziłów. Finansowe wsparcie pochodzi z Funduszu Składkowego KRUS.
W ramach dofinansowania w kwocie 9.500 zł zostanie zakupiona pompa szlamowa oraz zestaw fantomów do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy z mieszkańcami naszej gminy.

Skip to content