Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Radziłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  • Nr 1, w liczbie 1,
  • Nr 2, w liczbie 1,
  • Nr 3, w liczbie 1,
  • Nr 4, w liczbie 1,
  • Nr 5, w liczbie 1,
  • Nr 6, w liczbie 1,
  • Nr 7, w liczbie 1,
  • Nr 8, w liczbie 1,

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów.

§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

/-/Jan Leszczewski

Skip to content