Przebudowa świetlicy wiejskiej w Słuczu

Dnia 11 czerwca 2021 r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił listę zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem wsparcie otrzymają podlaskie gminy, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W gronie wniosków przyjętych do realizacji znalazło się zadanie zgłoszone we wniosku złożonym przez Gminę Radziłów.

Inwestycja polega na przebudowie świetlicy wiejskiej w msc. Słucz wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. Zakres robót obejmuje wykonanie elewacji budynku wraz z izolacją termiczną, wymianę stolarki drzwiowej, utwardzenie terenu przed budynkiem oraz odwodnienie budynku. Na dachu świetlicy zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 400 000,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach RFIL wynosi 350 000,00 zł.

Skip to content