Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Klimaszewnicy

Wyłoniony został wykonawca zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica’’. Zadanie realizować będzie Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL’’ Dorota Kulikowska w Partnerstwie – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,UNIDROG’’ Sp. z o.o. Zadanie swoim zakresem obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz żwirowej tworząc ciąg komunikacyjny o długości ok. 1 166 m. Ponadto wykonane zostaną pobocza z kruszywa naturalnego, utwardzone zjazdy, odwodnienie,  nowego oznakowania. Planowany termin zakończenia inwestycji 14 czerwca 2022 r. Całkowity koszt zadania wynosi 1 785 055,88 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 879 116,23 zł.      

Skip to content