Zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Klimaszewnica.

We wrześniu br. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 162548B oraz 162710B do pól i łąk w obrębie msc. Klimaszewnica”. na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe KOP-TRANS, Waldemar Modzelewski, Łosewo 16, 19-200 Grajewo

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa naturalnego na przedmiotowym odcinku drogi o łącznej długości 0,64 km.

Wykonanie nawierzchni żwirowej znacznie poprawi dojazd do gruntów rolnych oraz  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze. Wartość całego zadania to 89 641,19 zł, z czego 40 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego

Skip to content