Usuwanie folii rolniczych

Szanowni Rolnicy,

Pod koniec czerwca NFOŚiGW planuje uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej. Obserwując aktualną sytuację i docierające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych Gmina Radziłów, podjęła decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o pilne wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej www.radzilow.pl i złożenie go do Urzędu Gminy Radziłów pokój nr 3a. Wnioski będą przyjmowane do 28 czerwca 2021 r.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Folia powinna być związana w paczki po 30 kg. Proszę o zwrócenie uwagi aby folia była czysta tj. opróżniona z zanieczyszczeń.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Skip to content