Ogłoszenie

Informujemy, że z uwagi na rosnące zagrożenie rozprzestrzenienia się
koronowirusa Covid – 19 , mając na uwadze bezpieczeństwo ludności ,
pracownicy Zakładu Komunalnego  w Radziłowie nie będą w tym kwartale odczytywać wodomierzy.

Wobec zaistniałej sytuacji prosimy mieszkańców gminy Radziłów, u  których nie dokonano jeszcze odczytu ilości pobranej wody o jego samodzielne wykonanie i  podanie pracownikom biura , kontaktując się telefonicznie pod nr : 86 273 71 18 , 728  312 122 bądź wysyłając
e-mail na adres: zkr@radzilow.pl . W przypadku nie podania odczytów do dn. 31.03.2020 r.,

Zakład Komunalny w Radziłowie dokona rozliczenia na podstawie średniego zużycia.

Apelujemy również o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej.

Skip to content