Komunikat

Starosta Grajewski uprzejmie informuje, iż w związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo,  zmienia się tryb pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na  terenie  powiatu  grajewskiego. 

Osoby uprawnione, będą mogły uzyskać taką pomoc, lecz nie
w punkcie, a jedynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie lub w trybie korespondencyjnym (drogą pocztową lub e-mailem).

W celu uzyskania pomocy prawnej należy dokonać zgłoszenia pod nr telefonu 86 273 84 60, e-mail: npp@starostwograjewo.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie,
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B. 

Osoba  uprawniona – która  w myśl  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podpisze
i dostarczy do siedziby starostwa oświadczenie, że nie  jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zostanie skomunikowana z prawnikiem, który  udzieli  pomocy prawnej  
w  formie  zaproponowanej  przez zainteresowanego.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym wyżej numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji, zachowanie  rozwagi
i  stosowanie  wszelkich zaleceń sanitarnych.

Z up .Starosty Antoni Milewski

Skip to content