Apel Wójta Gminy Radziłów

Szanowni Państwo

    W związku z nasilającym się zagrożeniem  rozprzestrzeniania wirusa COVID-19 w naszym kraju   w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz podległych  pracowników   jednostek organizacyjnych Gminy Radziłów apeluję o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy, Zakładzie Komunalnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radziłowie do niezbędnego minimum aż do odwołania.

W miarę możliwości proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej   

sekretariat@gminaradzilow.pl

lub telefonicznie:

 • USC   tel. 86 273 65 00
 • GOPS  tel. 86 273 68 72
 • Zakład Komunalny tel. 86 273 71 18
 • biblioteka 86 273 60 24
 • Urząd Gminy – sekretariat  tel. 86 273 71 10 ,   fax   86 273 71 11
 • wójt     tel. 86 273 71 22
 • sekretarz gminy  tel. 86 273 71 14
 • podatki, akcyza, drogownictwo  tel. 86 273 71 20
 • geodezja i gospodarka gruntami tel. 86 273 71 19
 • inwestycje tel. 86 273 71 15
 • kadry, płace tel. 86 273 71 12
 • oświata, informatyk, zarządzanie kryzysowe tel. 86 273 71 23
 • skarbnik gminy tel. 86 273 71 13
 • księgowość tel. 86 273 71 16

W przypadku, gdy Państwa wizyta w naszym Urzędzie okaże się nieunikniona pragnę zwrócić uwagę na obowiązek zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informuję, że kasa w Urzędzie Gminy Radziłów  od dnia 16 marca br. aż do odwołania będzie nieczynna. Proszę o realizowanie płatności w formie bezgotówkowej (przelew bankowy).

Przypominamy numery rachunków bankowych,  na które należy uiszczać wpłaty:

 1. woda, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych, obsługa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
  • Zakład Komunalny w Radziłowie   nr 27 8752 1016 0260 0824 2000 0010
 2. wywóz odpadów stałych
  • Urząd Gminy Radziłów    nr 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530
 3. podatki i opłaty lokalne
  • Urząd Gminy Radziłów    nr 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010

Ponadto informuję, że w związku ze uchwałą Rady Gminy Radziłów z dnia 20 lutego 2020 r. od 01 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana metody naliczania opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz zmiana stawki miesięcznej od każdego mieszkańca nieruchomości. W związku z powyższym konieczne jest złożenie nowej deklaracji. Osoby mające wątpliwości co do sposobu wypełnienia wspomnianej deklaracji mogą kontaktować się celem wsparcia merytorycznego pod numerem tel. 86 273 71 18.  Natomiast mieszkańcy, którzy wypełnią i będą gotowi złożyć w/w deklarację   mają  możliwość  wrzucenia jej  do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do UG Radziłów. Bez żadnych sankcji deklarację można będzie złożyć w okresie późniejszym, kiedy sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się.

     Nade wszystko proszę Państwa o rozwagę i zrozumienie  podejmowanych przeze mnie kroków spowodowanych troską o zdrowie nas  wszystkich , a także obowiązkiem wypełniania zaleceń  Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content