Telefoniczna Porada Medyczna

W związku z rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2  Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie informuje, że dla pacjentów zapisanych do lekarzy zatrudnionych w ZPOZ w Grajewie został uruchomiony tryb udzielania porad przy użyciu systemów teleinformatycznych.

Numery telefonów poniżej :

Przychodnia w Szczuczynie
Poniedziałek   – 12:00-13:00
Czwartek – 12:00-13:00    
Tel. 86/272-50-21
GOZ Radziłów
Wtorek  – 11:00-12:00
Czwartek  – 11:00-12:00   
Tel. 86/273-60-67
GOZ Wąsosz
Środa – 12:00-13:00
Piątek – 12:00-13:00   
Tel. 86/273-10-48
WOZ Białaszewo
Środa – 10:00-12:00
Tel. 86/273-21-12
Przychodnia w Grajewie
Wtorek – 14:00-15:00
Czwartek – 12:00-13:00   
Tel. 86/273-81-64

Apelujemy do pacjentów o jak największe ograniczenie kontaktów osobistych  w przychodniach, ośrodkach zdrowia i skorzystanie z porady teleinformatycznej szczególnie przez osoby, które miały kontakt w okresie ostatnich 14 dni z osobami, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem lub przebywały w terenie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa. 

Za pośrednictwem porady teleinformatycznej nasi lekarze przeprowadzą wywiad i wskażą sposób postępowania w konkretnym przypadku.

Porady mogą być udzielane również w innych godzinach niż wskazane o ile zachodzą takie okoliczności.

Skip to content