Przebudowa drogi powiatowej Łoje-Awissa – Czachy

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje-Awissa – Czachy. Wartość zadania wynosi 1.393.878,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Grajewski dzięki dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, które wydarzyły się w latach poprzednich.

Wkład finansowy Gminy Radziłów to kwota 139.388,00 zł.

Skip to content