Woda z wodociągu Łoje-Awissa przydatna do spożycia

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie decyzją Nr 27/D/HK/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku uchylił decyzję Nr 25/D/HK/2018 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Łoje-Awissa.  Tym samym stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Dycyzja Nr 27/D/HK/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 29.08.2018 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łoje Awissa, gmina Radziłów

Skip to content