Rozpoczęcie remontu dróg gminnych dofinansowanych ze środków PROW 2014-2020.

Herb_1 PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W piątek 9 września 2016 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze na drogach gminnych w Rydzewie Szlacheckim i w Kownatkach, polegające na usunięciu humusu oraz wytyczeniu właściwego pasa drogi. Przebudowa dróg gminnych w Rydzewie Szlacheckim, Kownatkach, Czachach i Łojach-Awissa to pierwszy etap zadania, na które będzie składać się również przebudowa dróg łączących się z drogami powiatowymi w Brodowie oraz Rydzewie Szlacheckim.

Gmina Radziłów informuje, że w pierwszej kolejności (tj. do 30 listopada 2016 r.) wykonane zostaną drogi w msc.: Czachy (ok. 460 m), Łoje-Awissa (ok. 780 m), Kownatki (ok. 402,4 m) oraz krótszy odcinek w Rydzewie Szlacheckim (ok. 253 m).

W drugiej kolejności, tj. do 31 lipca 2017 r. mają zostać wykonane odcinki dróg w Brodowie (ok. 921 m) oraz Rydzewie Szlacheckim (ok. 1500 m)

Skip to content