ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r., o godz. 13 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 11 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Gminy Radziłów;
  2. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej
   z użytkowania jako droga publiczna;
  3. zmiany w budżecie gminy na 2018 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2018 – 2027.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Piotr Tokarzewski

Skip to content