Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Święcienin

Zakład Komunalny w Radziłowie informują, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie decyzją Nr 33/D/HK/2018 z dnia 06.09.2018 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Święcienin z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Zgodnie w/w z decyzją zakazuje się spożywania wody z wodociągu Święcienin  do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatność do spożycia. Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz spożywania wody przez ludzi oraz wykorzystywania wody do przygotowywania potraw do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających jej  przydatności do spożycia.

Możliwe jest wykorzystywania tej wody do celów sanitarnych tj. mycie podłóg, spłukiwanie toalet.

Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora  wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednorazowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez administratora wodociągu ze zbiorników lub cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej poprzednim przegotowaniu.

W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa jest poddawana płukaniu oraz dezynfekcji.

Wodociąg Święcienin zaopatruje miejscowości: Święcienin, Klimaszewnica, Mścichy, Borawskie Awissa, Kieljany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki i Sośnia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami  telefonów  728 312 122 lub 602 652 377.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Święcienin, gmina Radziłów

Decyzja Nr 33/D/HK/2018 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Święcienin

Skip to content