Informacja

Zakład Komunalny w Radziłowie informuję, że trwają intensywne prace mające na celu zlikwidowanie bakterii z grupy coli w wodociągu Święcienin. Sieć poddawana jest płukaniu i dezynfekcji. 6 września br. została dostarczona do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku próba wody.

W miejscach pobrania prób tj. w Kramarzewie i Święcieninie nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli. Natomiast w miejscowości Czerwonki uzyskano niepewny wynik.

O ostatecznej decyzji w sprawie przydatności wody do spożycia wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Radziłów www.radzilow.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectw, których mieszkańcy korzystają z ujęcia wody z wodociągu Święcienin, a także za pomocą aplikacji mobilnej SMS.

Skip to content