Droga gminna Borawskie Awissa- Święcienin

 

Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 162631B, 162636B, 104134B Borawskie-Awissa – Święcienin”. Wykonawcą była firma UNIDROG Sp. z o. o z Grajewa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiot robót  obejmował wykonanie :

  • Robót przygotowawczych • Podbudowy • Nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna • Robót wykończeniowych • Oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu • Rowów

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  w wysokości  287.845,13 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia to  567.690,26 zł brutto,  środki własne gminy  279.845,13 zł.

 

 

Skip to content