Prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminnej Radziłów

Wójt Gminy Radziłów podaje do publicznej wiadomości, iż planuje prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminnej Radziłów.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów będących Ich własnością aby prace nad zmianą planu były również odpowiedzią na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej.

Na wnioski oczekujemy do 31 lipca 2018r. Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Cendrowska inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Radziłowie, nr tel. 86 2737119.

Skip to content