Powstaną nowe place zabaw w gminie Radziłów

07 sierpnia br. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy trzech placów zabaw w gminie Radziłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powstaną one w miejscowościach: Karwowo. Mścichy i Radziłowie.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 218,4 tys. zł, z czego dofinansowanie  w ramach RPO to 185,6 tys. zł. Wkład własny gminy Radziłów wyniesie 32,8 tys. zł, w tym część środków będzie pochodziła z funduszu sołeckiego.

Place zabaw mają być oddane do użytku w maju 2019 roku.

Skip to content