Kolejne dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dla Gminy Radziłów

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018”

Drugi nabór do programu Kultura – Interwencje 2018 został rozstrzygnięty. Złożono aż 610 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 72 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 3 milionów na realizację zadań.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej znalazło się na liście pozytywnie rozpatrzonych wniosków z punktacją 75pkt. – dofinansowanie w kwocie 15.550 zł.

Projekt „Kierunek – Kultura” zakłada organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży  (warsztaty: teatralne, taneczne, fotograficzno – filmowe, wyjazdy do kina) , warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wyjazdy do Filharmonii Białostockiej  dla dorosłych. Zakończenie projektu potańcówką andrzejkową.

Skip to content